تقویت مهارت های مختلف در کودکان یکی از نکاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. دبستان پسرانه مهر آیین به مننظور تقویت دانش آموزان در این مهارت ها با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی اقدام به برگزاری کلاس های حضوری در روز های گرم تابستان کرده است.