کلاس آموزش رباتیک یکی از کلاسهایی است که در پایگاه تابستانی طعم آفتاب توسط جناب آقای مهندس رضایتی در روزهای سه شنبه برگزار می گردد. شیوه آموزش بسيار جذاب آقای رضایتی باعث شده علاقمندی دانش آموزان این کلاس روزافزون شده و هر جلسه کارهای زیبا با خلاقیت توسط دانش آموزان عزیز ساخته و در کلاس به نمایش گذاشته می‌شود. با مساعدت مدیریت محترم دبستان سرکار خانم دکتر سيد مومن این نوید به خانواده ها و دانش آموزان عزیز داده می‌شود که طی سال تحصیلی نیز از وجود آقای مهندس رضایتی در کلاسهای رباتیک بهره مند خواهیم شد.