آزمایشگاه هیجان انگیز یکی از کلاس های پر طرفدار پایگاه تابستانی طعم آفتاب مهرآیین است.در این کلاس دانش آموزان تجربیات جدید و جذابی را آموزش می بینند.مربی توانمند این کلاس سرکار خانم حدادی می باشد که با کوله باری از تجربه ی آزمایشگاهی دانش آموزان را با تشریح قسمت های مختلف بدن حیوانات آشنا می کند و همچنین استفاده از میکروسکوپ و تلسکوپ نیز از برنامه های آموزشی جذاب ایشان می باشد که با استقبال زیاد دانش آموزان مواجه گردید.