روابط عمومی مدارس در واقع پیشانی مدرسه محسوب می شود.جایگاه بسیار مهمی که حلقه اتصال اولیا،مراکزعلمی آموزشی ،مراکز خدماتی و تفریحی و ورزشی و….. با مدرسه می باشد. ثبت در خواست های اولیا،انتقال پیام مدیریت و کادر آموزشی و اجرایی به اولیا،برنامه ریزی ملاقات ها و پاسخگویی به تماس های تلفنی و…. از جمله فعالیت های مسئول روابط عمومی می باشد. سرکار خانم مهندس محیا بهشتی مسئولیت روابط عمومی دبستان پسرانه مهرآیین را به عهده دارند.