برگزاری کلاس های حضوری پایه اول دبستان

(آشنایی با مدرسه)

 

 

کلاس های حضوری با رعایت پروتکل های بهداشتی و با هدف آشنایی پسران عزیز با مدرسه ، معلمین و آموزش مهارت های مقدماتی ورود به مدرسه ، دست ورزی ، تقویت هوش چندگانه ، برنامه شادی ، نشاط ، تحرک و ورزش برگزار گردید.