جلسه دانش افزایی معلمین با موضوع اقدام پژوهی در تاریخ 12 دی به صورت آنلاین در دبستان پسرانه مهرآیین با حضور همکاران دبستان برگزار شد .