اسامی دانش آموزانی که در سیزدهمین دوره جشنواره بین المللی

ریاضیات کانگورو

در ایران با تلاش و پشتکار خود و مربیان گرامی موفق به کسب دیپلم افتخار گردیدند