اولین اردوی پایگاه تابستانی طعم آفتاب که با مشارکت بسیار خوب دانش آموزان همراه شد . برنامه بازدید از سرزمین افسانه ها ( برج میلاد ) با هدف آشنایی دانش آموزان با بزرگان فرهنگ و ادب ایران زمین انجام پذیرفت . در ادامه پس از مراجعت به مدرسه ، با میان وعده غذایی از دانش آموزان پذیرایی به عمل آمد.