برگزاری جشن حضوری به مناسبت آغاز سال تحصیلی با رعایت پروتکل های بهداشتی برای تمام پایه ها به صورت جدا گانه و پایه به پایه