تصاویر متحرک: گل - دبستانی ها

کلاس هنر تابستان طلایی 1400 

 

 

استاد:سرکار خانم میرشفه

 

روزهای برگزاری کلاس‌ ،یکشنبه ها و به صورت آنلاین  می باشد.