به اطلاع می‌رساند سومین جلسه آموزش خانواده با حضور سرکار خانم افسر در روز یکشنبه ۵ اردیبهشت ماه ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸ برگزار خواهد شد.👨‍👩‍👦👨‍👩‍👦

موضوع جلسه :
-والدین اثر بخش در پرورش فرزندی شاد و مسئول
-چگونه روحیه ی مسئولیت پذیری را در فرزندمان افزایش دهیم؟
-چه راهکار هایی برای شاد بودن همیشگی فرزندمان می توان به کار برد؟

👨‍👩‍👦👨‍👩‍👦👨‍👩‍👦👨‍👩‍👦👨‍👩‍👦👨‍👩‍👦👨‍👩‍👦👨‍👩‍👦

:لینک ورود به جلسه

https://webinar2.mehraein.sch.ir/moshavere/