در تاریخ 99/8/11 به صورت آنلاین از میان کاندید های شورای دانش آموزی رای گیری شده و دانش آموزان انتخابی به ترتیب زیر می باشد:

امیراعلا طاهری نژاد (رئیس شورا)
ماژان موثق(نایب رئیس شورا)
کوروش بی طرفان (منشی)

اعضای دیگر شورا:

بهنیا فدوی
آرسس قلیچ خانی
پارسا رحیمی