جهت سهولت دانش آموزان برای ارسال تکالیف و ارتباط آموزشی با معلم سامانه مودل را انتخاب و معرفی کردیم

Moodle یک نرم‌افزار است که پلتفرمی برای آموزش مجازی فراهم می‌کند و به همه مدرسان و معلمان کمک می‌کند تا دوره آموزش خود را بسازند، ساختار دوره و برنامه آموزشی را مشخص کنند و با فراگیران آنلاین در تعامل باشند.